Tuyển dụng

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

I. VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KINH DOANH II. SỐ LƯỢNG: 02 III. YÊU CẦU: 1. Giới tính: Nam/Nữ 2. Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi 3. Trình độ: Đại học 4. Ngành nghề: Quản trị kinh doanh, Xây dựng 5. Kỹ năng: - Kỹ năng giao tiếp tốt - Kỹ năng xử lý công việc …

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

I. VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP II. SỐ LƯỢNG: 01 III. YÊU CẦU: 1. Giới tính: Nam/Nữ 2. Độ tuổi: Từ 27 tuổi trở lên 3. Trình độ: Đại học 4. Ngành nghề: Kế toán 5. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo - Kỹ năng giao tiếp …

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng, Kế Toán Thanh Toán

Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng, Kế Toán Thanh Toán

I. VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KẾ NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN THANH TOÁN II. SỐ LƯỢNG: 01 III. YÊU CẦU: 1. Giới tính: Nam/Nữ 2. Độ tuổi: Từ 26 tuổi trở lên 3. Trình độ: Đại học 4. Ngành nghề: Tài chính Kế toán 5. Kỹ năng: - Kỹ năng giao tiếp tốt - Kỹ năng xử lý …