KÍNH HỘP 2 LỚP TRẮNG TRONG

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

  1. Khái niệm, cấu tạo

Là loại kính hộp trong suốt và có độ truyền ảnh trung thực. Sản phẩm kính này được cấu tạo bởi 2 lớp kính trắng ghép lại với nhau.

Cấu tạo:

Kính trắng trong + Chân không (hoặc khí argon) + Kính trắng trong

  1. Thông số kỹ thuật kính hộp 2 lớp trắng trong
Độ dày (mm)

(Kính + Chân không + Kính)

Trọng lượng (kg/m2) Áp lực gió (N/m2) Hiện tại sản xuất Nguồn gốc
Khi chưa cường lực Khi đã cường lực
12 (3+6+3) 15 2310 6930 x CFG + VFG
15 (3+9+3) 15 2310 6930 x
14 (4+6+4) 20 3520 10.560 x
17 (4+9+4) 20 3520 10.560 x
16 (5+6+5) 25 4950 14.850 x
19 (5+9+5) 25 4950 14.850 x
22 (5+12+5) 25 4950 14.850 x
24 (6+12+6) 30 6600 15.630 x